V (ostatnie) zajęcia III kursu na poziomie drużyny

Małopolska Obrona Terytorialna - V zajęcia III kursu na poziomie drużyny 12-13.03.2016

W dniach 12-13.03.2016 roku odbyło się ostatnie szkolenie III kursu wyszkolenia na poziomie drużyny.

W sobotę w godzinach przedpołudniowych miały miejsce zajęcia zapoznające z wyposażeniem zespołowym. Szkolenie przeprowadzono w ramach planu współpracy z 6 BPD przez instruktorów z 16 batalionu powietrznodesantowego. Szkolonych zapoznano z następującym sprzętem zespołowym: 60 mm moździerz lekki LM 60D, 7,62 mm km UKM-2000P, 5,56 mm kbk wz.96 Beryl, 5,56 mm kbkg wz.96 Beryl-Pallad, 40 mm rg ppanc; RPG-7D, 7,62 mm kbw TRG-22 SAKO, STAR 266, HONKER, R-3501 oraz PRC 4200. W tym miejscu bardzo dziękujemy instruktorom z 6 BPD za profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie zajęć oraz za podzielnie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Małopolska Obrona Terytorialna - V zajęcia III kursu na poziomie drużyny 12-13.03.2016

Następnie ćwiczono szybkie składanie się z przeładowaniem i bez, z karabinkiem w prawej i lewej ręce, w różnych kierunkach – na sucho. Następnie powtórzono SOPy drużyny piechoty.

W niedzielę rano „odstrzelono” zagadnienia szkolenia ogniowego realizowanego w sobotę na sucho oraz w pozostałym czasie doskonalono SOPy.