Szkolenie taktyczno-ogniowe i działania nieregularne 26-27.02

Małopolska Obrona Terytorialna szkolenie 26-27.02.2016

Nadchodzące święto Żołnierzy Wyklętych uczciliśmy w poprzedzający je weekend kolejnym szkoleniem taktyczno-ogniowym oraz przeprowadzeniem ćwiczenia z zakresu działań nieregularnych.

Do szkolenia taktyczno-ogniowego przygotowywaliśmy się na sucho w dni powszednie metodą popołudniową, a zagadnienia odstrzeliliśmy w sobotę 26.02.2016 r. rano. Przedmiotem szkolenia była pierwsza część zagadnień z pracy w parze – w postawie stojącej i klęczącej. Szkolenie poprowadził instruktor Daro, twórca systemu wyszkolenia ogniowego Zenith9.

Małopolska Obrona Terytorialna szkolenie 26-27.02.2016

W weekend 26-27.02.2016 r. przeprowadziliśmy również kolejne ćwiczenie z zakresu zgrywania plutonu, a to napad. Scenariusz obejmował działania w czasie po zajęciu przez przeciwnika rejonu odpowiedzialności pododdziału (okupacji). Na początku wykonano częścią sił rozpoznanie obiektu napadu oraz dróg podejścia i wycofania. Następnie przeprowadzono mobilizację plutonu „Liszki” w warunkach konspiracji.

Na podstawie danych dostarczonych w wyniku rozpoznania postawiono rozkaz bojowy. Członkowie pododdziału przeniknęli do wyznaczonego miejsca ześrodkowania gdzie pobrano broń i wyposażenie. Po wykonaniu napadu, zdano w rejonie ześrodkowania broń i wyposażenie, oraz rozformowano pluton, który ponownie przeszedł do konspiracji.

Bardzo dziękujemy Panu Pawłowi Misiowi – wójtowi gminy Liszki za ogromną życzliwość, udostępnienie obiektów do wykonania ćwiczenia oraz wsparcie organizacyjne.