SONDA 2015

tn_CIMG5979
W dniach 25-26 kwietnia 2015 r. zabezpieczaliśmy od strony organizacyjnej, a także częściowo instruktorskiej, szkolenie z zakresu kursów ogólnodostępnych Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – kurs SONDA (http://www.obronanarodowa.pl/content/sonda.html). Kierownikiem kursu, i zarazem głównym instruktorem, był Prezes Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – ppor. rez. Grzegorz Matyasik.

Część teoretyczna kursu odbyła się w Muzeum Armii Krajowej, które jak zwykle zapewniło nam nieodpłatnie dostęp do infrastruktury na najwyższym poziomie. Wykorzystując dostępne multimedia przeprowadzono wykłady obejmujące następujące zagadnienia: zasady dowodzenia, w tym podstawy procesu dowodzenia, zasady sporządzania dokumentacji bojowej i zasady sporządzania szkiców, znaki taktyczne NATO,  dowodzenie pododdziałem w walce, zasady orientowania topograficznego podczas dowodzenia oraz przeprowadzanie ćwiczenia przygotowawczego.

Następnie w oparciu o salę udostępnioną przez Strzelnicę Pasternik przeprowadzono wykład z metodyki prowadzenia i organizowania zajęć taktycznych. Wykład był podsumowaniem zagadnień realizowanych przed kursem w formie e-learningowej.

W godzinach popołudniowych odbyła się na poligonie Pasternik – kursanci przeprowadzali zajęcia na punktach nauczania, wg. wcześniej przygotowanych przez siebie planów pracy instruktora na punkcie.

Wieczorem szkoleni zostali zapoznani z meldunkiem Call For Fire, oraz poznali podstawy zabezpieczenia bojowego. Następnie kursanci uczyli się stawiać zadania poprzez wydanie zarządzenia przygotowawczego, rozkazu bojowego i zarządzenia bojowego oraz tworzyli szkice działania. Noc minęła na planowaniu.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od wykładu zasad organizacji i prowadzenie szkolenia ogniowego. Następnie realizowano ćwiczenie aplikacyjne związane z dowodzeniem pododdziałem w walce występując w roli dowódców plutonu i dowódców drużyn.

Zagadnienia realizowane na Kursie bardzo dobrze wkomponowały się w realizowany w pododdziale II etap systemu szkolenia LPOT. W kursie wzięło udział 15 osób z Małopolskiej OT, w tym 2 w charakterze instruktorów.