III zajęcia kursu strzelców wyborowych

Małopolska Obrona Terytorialna - III zajęcia kursu strzelców wyborowych 09.04.2016

W dniu 9.04.2016 r. odbyły się kolejne (3) zajęcia kursu wprowadzającego dla strzelców wyborowych. Tym razem zajęcia były poświęcone balistyce.

Dziękujemy Panu Pawłowi Misiowi Wójtowi Gminy Liszki za udostępnienie sali mutimedialnej, dzięki czemu zajęcia mogły się odbyć w komfortowych warunkach.