II zajęcia kursu strzelców wyborowych

Małopolska Obrona Terytorialna - Kurs Strzelców wyborowych 2. zajęcia 05.03.2016

W dniu 5.03.2016 r. odbyły się drugie zajęcia kursu wprowadzającego dla strzelców wyborowych.

Zajęcia miały charakter praktyczny i w trakcie nich kursanci zostali zapoznani z takimi zagadnieniami jak maskowanie, skryte poruszanie się i praca na stanowisku.