I zajęcia kursu strzelców wyborowych

Małopolska Obrona Terytorialna - I zajęcia kursu strzelców wyborowych 20.02.2016

W dniu 20.02.2016 r. odbyły się pierwsze zajęcia kursu wprowadzającego dla strzelców wyborowych.

Dziękujemy wójtowi Gminy Liszki Panu Pawłowi Misiowi za udostępnienie sali wykładowej wraz z rzutnikiem multimedialnym do przeprowadzenia szkolenia.