I zajęcia kursu dowódczo-metodycznego

W dniach 2-3.04 W Liszkach odbyły się pierwsze zajęcia kursu dowódczo-metodycznego, mającego na celu przygotowanie do pełnienia funkcji dowódczych (dowódca sekcji i drużyny) i metodycznych (instruktor i kierownik zajęć).

W ramach pierwszej części kursanci uczyli się pełnienia powyższych funkcji oraz przygotowywania dokumentów szkoleniowych i dowódczych.

W ramach drugiej część, kursanci sprawdzą w praktyce:
1) prowadzenie zajęć jako instruktor na punkcie nauczania,
2) stawianie rozkazów bojowych,
3) dowodzenie drużyną w walce, z zastosowaniem SOPów drużyny.

Dziękujemy Panu Pawłowi Misiowi, Wójtowi Gminy Liszki, za udostępnienie sali mutimedialnej Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego, dzięki czemu zajęcia mogły się odbyć w komfortowych warunkach.