1 MłpDOT rozpoczyna działalność

Z dniem 10 stycznia 2013 r. na potrzeby projektu szkoleniowego „Lekka Piechota Obrony Terytorialnej” uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl rozpoczęła działalność 1 Małopolska Drużyna Obrony Terytorialnej, która ma na celu zrzeszenie osób z Krakowa zainteresowanych zagadnieniami obrony terytorialnej.